Message from DSS Member: We intend to run an early clinical evaluation of our algorithm, for which we are in need of a diabetologist or a clinician.

Please contact  Sirisha Adimatyam CEO Innovosens at Medeon Science Park
mailto:sirisha@innovosens.com

Early clinical evaluation of Diabsens’s Algorithm

What is Diabsens
“Diabsens” is a connected health Multi metabolite Diabetic sensor, reinforced by a patented Algorithm and an App, The sensor will monitor simultaneously 3 parameters together with glucose and send data to the app. Through our Diabsen’s algorithm the data in the app will be processed and a collective analysis of multiparameters will be done in order to study the patterns of all the four measurements in relation to food intake and physical acitivity which will help in drawing meaningful conclusions and inferences leading to predictions of hyper hypo glycemia and make recommendations for medications, dietary plan and physical activity.


Purpose of Early clinical Evaluation of algorithm

We intend to run an early clinical evaluation of our algorithm, for which we are in need of a diabetologist or a clinician, the clinician would help us in collecting the blood samples for fasting, post lunch and random blood glucose + 3 other parameters of type 1 and type 2 diabetic patients for a period of 10 weeks and enter the values in Innovosen’s dash board, it will be great if they can also interpret the data, then we will further analyse the patterns of these parameters collected with a diabetic researcher, we will then study these patterns in relation to the food intake, medication and physical acitivity.

Use of Sample Reports

The data analysed will be used for collective anlalysis of multiple parameters in relation to Diabsens’s Algorithm reflecting the pathophysiology of the diabetic patients, Diabsens will enable patient empowerment by regular monitoring of multimetabolites in relation to their food intake and draw meaningful inferences and conclusions and make recommendations on diet, insulin regulation and physical acitivity etc.,

Objectives of Diabsens

• Diabsens leads to development strategy of Early Diagnosis and Management which is directed at High risk and low risk diabetic patients and also prediabetics and gestational diabetics.
• This strategy offers practical instructions for intensive lifestyle management, as well as quality criteria for its practical implementation, insulin regulation and dietary plan which will help in enhancing the treatment without delay by instituting appropriate medication to prevent the development of diabetic complications
• Diabsens aims to bring these people into the sphere of systematic treatment, thus preventing the development of diabetic complications that reduces the affected person’s quality of life and are expensive to manage
• Diabsens aims to reduce high risk of diabetes by monitoring and recommending intensive lifestyle changes and dietary recommendations in obese individuals reducing the risks of cardio vascular disease while making them self motivated to prevent type 2 diabetes
• Diabsens aims to find the reasons to disease progression, since diabetes leads to NAFLD, diabetic retinopathy, foot ulcers, Chronic kidney disease, cardiovascular disease etc, with the preventive measures through “Diabsens”. Thus the disease progression can be postponed by couple of years, saving some costs for health care

Benefits of Diabsens
• Diabsens helps to demonstrate the cost-effectiveness prevention.
• To reduce the prevalence and the care requirement for the complications of diabetes
• With the early screening and constant monotiring Chronic diabetics who are susceptible to Renal failure, Heart disease, foot ulcers, Eye problems and other hyper and hypo glycemica complications can be reduced drastically or disease intensity can be postponed by another couple of days.
• To provide earlier diagnosis of people who are unaware of their type 2, prediabetes and gestational diabetes.

Nationellt möte Diabetes Samverkan Sverige. Save the date!

Tid: Måndagen den 20 november. OBS nytt klockslag, kl. 17-19 följt av middag.
Plats: Hotell Opera, Nils Ericsons Gata 23, intill Drottningtorget och Göteborgs Central.

Notera att mötet arrangeras i anslutning till Diabetes Summit 2017. Separat anmälan för deltagande till Diabetes Summit via denna länk:

http://neurophys.gu.se/english/Research/second-swedish-diabetes-summit

Monterplats/sponsring avseende ovan kontakta charlotta.olofsson@gu.se

Program avseende DSS är under utarbetande och inbjudan med anmälan skickas ut inom kort.

Ulf G Andersson                   Bengt Lövdén

Projektledare DSS            Projektkoordinator DSS

DSS Öst, anteckningar från det andra mötet i öst 3 oktober 2017

Andra mötet i DSS Öst genomfördes den 3 oktober i Uppsala på UU Innovation med 15 deltagare.

Efter inledande ömsesidig presentation av deltagarna presenterade Johan Sandström projektet SMART toolbox. Se presentationen i PDF här.

Därefter presenterade Peter Bergsten och Anders Forslund projektet Longitudinal Study of Childhood Obesity. Se presentationen i PDF här.

Mötet avslutades med att Projektledare Ulf G Andersson gav en kort information om bakgrunden till samt nuläget och framtiden för DSS. Efterföljande diskussion som var mycket positiv gav upphov till ett antal förslag om framtida aktiviteter.

Seminar in Malmö, DSS Syd

INVITATION 25 October

To Diabetes Samverkan Sverige – Syd

DSS in cooperation with LUDC invites you to seminar: Early Clnical Diabetes Studies.

This seminar for all DSS – members will focus on issues needed to consider when taking a pre-clinical project into early clinical development. The speakers have a deep knowledge of drug development strategy and execution gained from several years in research, pre-clinical and clinical development in academia, biotech and big pharma.

Date: October Time: 09.30-13.00
Venue: Lecture Hall, Clinical Research Centre, Jan Waldenströms gata 35, Malmö.
Cost: Free of Charge

Registration
Please register no later than October 20th by sending an email to Thomas.gunnarsson@med.lu.se. At the same time specify if you would like to book a one hour meeting with Cecilia or Andreas in the afternoon.

DOWNLOAD invitation here

Välkommen till DSS Öst, 3 oktober i Uppsala

Ladda ner inbjudan i PDF

Välkommen till Uppsala 3 oktober, Diabetes Samverkan Sverige Öst.

Välkomna till det andra mötet i öst inom ramen för projektet Diabetes Samverkan Sverige. I första hand gäller inbjudan noden Uppsala- Stockholm-Linköping men givetvis är ni i de övriga noderna Nord, Väst och Syd hjärtligt välkomna. Ni får gärna sprida denna inbjudan.

DSS Väst, anteckningar från möte 1 juni, 2017

Diabetes Samverkan Väst möte genomfördes den 1 juni på Sahlgrenska Science Park i Göteborg, med 18 deltagare.

Mötet inleddes med ömsesidig presentation av deltagarna.

Projektledare Ulf G Andersson presenterade projektet Diabetes Samverkan Sverige,  läs mer här.
Maria Hellqvist Greber informerade om Kliniska Studier Sverige (www.kliniskastudier.se)

Diskussion kring DSS framtid och Kliniska Studier Sverige skedde innan mötet avslutades.

DSS Öst, anteckningar från möte 16 maj, 2017

Presentation av projektet: Projektansvarige Ulf G Andersson

Ulf G Andersson, projektledare för DSS informerade om projektet-Bakgrund/Syften/Mål/Organisation samt tankar kring eventuell fortsättning bortom 2017. Läs mer här

Ulf uppmanade till att sprida informationen vidare till de som kan ha nytta av att vara med samt att komma med förslag till tematiska spår. Påminde också om Diabetes Summit i Göteborg i november.

Karolinska Trial Alliance: Verksamhetschef Maria Englund

Läs mer

DSS – presentation maj 2017

DSS – Syfte och verksamhet, Ulf G Andersson, projektledare Medeon AB.

Se presentationen i form av PDF – klicka här.

Möte DSS Väst 1 juni, välkomna

Diabetes Samverkan Sverige – ökad innovationskraft. Ett projekt som har till syfte att ge många värdefulla interaktioner och samverkansmöjligheter med aktörer inom diabetesområdet i Sverige.

TID: 11.00 -13.30
PLATS: Medicinaregatan 8A, Göteborg, Konferensrum Änggården
PROGRAM
11.00-11.05   Välkommen
11.05-11.20   Ömsesidig presentation av deltagarna
11.20-11.50   Diabetes Samverkan Sverige

  • Historik – Swelife/Vinnova projektet
  • Syften/Mål/Organisation (Regionala Noder)/Tematiska spår (alternativ och inspel)
  • Kommunikation (plattform)/ Möten (regionalt/nationellt)/ NLS Days
  • Fortsättning bortom 2017

11.50 – 12.00  PAUS
12.10 -13.00

  • Kliniska Studier Sverige: Enhetschef Kaj Stenlöf
  • Fler talare – i skrivande stund inte bestämda

13.00 – 13.20   Kort återkoppling avseende fler deltagare – tematik
13.20 – 13.30   Nästa steg
Avslutning med lättare förtäring

Anmälan till dss@diabetessamverkansverige.se så snart som möjligt, dock senast 22 maj.

Första mötet– DSS öst. 16 maj i Stockholm

Diabetes Samverkan Sverige – Öst, välkomna den 16 maj till det första mötet i öst inom ramen för projektet.

I första hand gäller inbjudan noden Uppsala- Stockholm-Linköping men givetvis är ni i de övriga noderna Nord, Väst och Syd hjärtligt välkomna. Ni får gärna sprida denna inbjudan.

Programmets huvudpunkter information om projektet, Diabetes Samverkan Sverige – ökad innovationskraft. Ett projekt som har till syfte att ge många värdefulla interaktioner och samverkansmöjligheter med aktörer inom diabetesområdet i Sverige.

Läs mer