DSS Öst, möte i Stockholm 4 juni

Diabetes Samverkan Sverige möte i Stockholm 4 juni
Välkommen till möte i Öst inom ramen för Diabetes Samverkan Sverige. I första hand riktar sig inbjudan till noden Öst men självklart är medlemmar i noderna Nord, Väst och Syd hjärtligt välkomna. Ni får gärna sprida inbjudan!

Vårens inriktning på programmen är att ge mindre och medelstora företag inom framför allt medtech möjlighet att presentera sin verksamhet och sina idéer. Ta därför möjligheten att presentera just ditt företag och samtidigt utvidga ditt nätverk.

Plats: Karolinska Institutet, Retzius väg 13, våningsplan 3, entré A eller B

Program

15.30 -15.50                Välkommen och lättare förtäring

15.50 -16.00                Ömsesidig presentation av deltagarna

16.00 -17.20                Företagspresentationer

                                               i skrivande stund:

  •                                    Brighter
  •                                    Dianovator
  •                                    Infodiab
  •                                    Innovosens

17.20 – 17.30              Avslutning

ANMÄLAN

Anmälan till  dss@diabetessamverkansverige.se   så snart som möjligt, dock senast 28 maj

Alternativ till anmälningsadress ovan är carina.christensson@medeon.se

Hjärtligt välkomna!
För mer information gå gärna in på www.diabetessamverkansverige.se
Länk till DSS kalender finns här

Inbjudan, DSS Väst • 15 maj i Göteborg

INBJUDAN
DSS Väst  • 15 maj i Göteborg
Välkommen till möte i väst inom ramen för Diabetes Samverkan Sverige. I första hand gäller inbjudan noden Väst men självklart är medlemmar i noderna Nord, Syd och Öst hjärtligt välkomna. Ni får också gärna sprida denna inbjudan.

Vårens inriktning på programmen är att ge mindre och medelstora företag framför allt inom medtech möjlighet att presentera sin verksamhet och sina idéer. Ta därför möjligheten att presentera just ditt företag och samtidigt utvidga ditt nätverk.

Tid: 11.30 – ca 13.30

Plats: Sahlgrenska Science Park, konferensrum Botaniska, Medicinaregatan 8A, Göteborg 

Program

11.30 -11.50                Välkommen och lättare förtäring

11.50 -12.00                Ömsesidig presentation av deltagarna

12.00 -13.20                Företagspresentationer

• Diasend – Glooko. Modern diabetesvård – på och utanför klinik. De förvandlar diabetesdata till insikter för vårdgivare och patienter.

• Dianovator använder sig av en patentsökt, självlärande algoritm, som kan förutspå farligt höga eller låga blodsockervärden, och dessutom hjälper diabetespatienten att dosera sitt insulin rätt.

• Infodiab erbjuder hälsovägledning för typ 1 diabetiker som vill leva hälsosammare och få förståelse och kunskap om sin diagnos.

• SidekickHealth vänder sig till arbetsgivare som vill ta ett aktivt hälsoansvar. De erbjuder ett program som förebygger stressrelaterade hälsoproblem.

13.20 – 13.30   Avslutning

ANMÄLAN

Anmälan till  dss@diabetessamverkansverige.se   så snart som möjligt, dock senast 10 maj

Alternativ till anmälningsadress ovan är bengt.lovden@medeon.se

Hjärtligt välkomna!
Länk till DSS kalender finns här

Metabolt centrum – Symposium April 3, 2018

Agardh-salen, CRC Malmö
Registration deadline March 29
register to ulrika.blom-nilsson@med.lu.se

Click here to view the PROGRAM

This symposium is supported by DSS.

DSS Syd, 15 mars i Malmö. Tema: Med Tech

INBJUDAN: DSS möte i Malmö, 15 mars

Välkommen till möte i Syd inom ramen för Diabetes Samverkan Sverige. I första hand gäller inbjudan noden Syd men självklart är medlemmar i noderna Nord, Väst och Öst hjärtligt välkomna. Ni får också gärna sprida denna inbjudan.

Vårens inriktning på programmen är att ge mindre och medelstora företag inom framför allt Med Tech möjlighet att presentera sin verksamhet och sina idéer.

Tid: 11.30 – ca 13.30

Plats: Clinical Research Center, Rum 37, Jan Waldenströms gata 35, Malmö

Program

11.30 -11.50                Välkommen och lättare förtäring

11.50 -12.00                Ömsesidig presentation av deltagarna

12.00 -13.20                Företagspresentationer

       På plats i skrivande stund:

  • Rubin Medical
  • Informativ Diabetes
  • Engaging Care

ca 13.20 – 13.30   Avslutning

Sista anmälan är 12 mars

till  dss@diabetessamverkansverige.se 

Alternativ till anmälningsadress ovan är bengt.lovden@medeon.se

Tack för din medverkan i DSS 2017

Tack för din medverkan i Diabetes Samverkan Sverige (DSS) – en framgång som fortsätter

DSS 2017 är nu avslutat som eget projekt, men fortsätter 2018 och framöver som en del i ett större projekt tillsammans med Karolinska Institutet, Linköpings universitet och Uppsala universitet.

Detta görs framförallt mot bakgrund av de många positiva reaktionerna detta initiativ fick under året, inte minst i den genomförda enkäten.

Ett stort och varmt tack till alla er i noderna Nord, Väst, Öst och Syd som deltagit och bidragit till framgången. Vi hoppas kunna stärka DSS-noderna ytterligare genom dedikerade nod-representanter. Vi återkommer kring detta. Styrning och plattform kommer fortsatt att drivas från Medeon Science Park.

Vi är nu igång med planeringen för regionala möten under våren/försommaren och välkomnar förslag på teman och nya deltagare. Just nu söker vi spännande mindre diabetesbolag (start-ups och uppåt) gärna inom medtech/e-hälsa. Anmäl intresse om ni önskar presentera (chans att också presentera utanför sitt eget regionala område).

PS. I maj införs en ny lagstiftning kring personregister (GDPR). Vi kommer att hantera detta för DSS-registret och vill bara uppmärksamma er på att ni behöver ge ert samtycke för olika bearbetningsaktiviteter såsom nyhetsbrev. Vi återkommer om detta.

Vi önskar en fortsatt god samverkan.
För styrgruppen i Diabetes Samverkan Sverige

Bengt Lövdén
Projektkoordinator

Message from DSS Member: We intend to run an early clinical evaluation of our algorithm, for which we are in need of a diabetologist or a clinician.

Please contact  Sirisha Adimatyam CEO Innovosens at Medeon Science Park
mailto:sirisha@innovosens.com

Early clinical evaluation of Diabsens’s Algorithm

What is Diabsens
“Diabsens” is a connected health Multi metabolite Diabetic sensor, reinforced by a patented Algorithm and an App, The sensor will monitor simultaneously 3 parameters together with glucose and send data to the app. Through our Diabsen’s algorithm the data in the app will be processed and a collective analysis of multiparameters will be done in order to study the patterns of all the four measurements in relation to food intake and physical acitivity which will help in drawing meaningful conclusions and inferences leading to predictions of hyper hypo glycemia and make recommendations for medications, dietary plan and physical activity.


Purpose of Early clinical Evaluation of algorithm

We intend to run an early clinical evaluation of our algorithm, for which we are in need of a diabetologist or a clinician, the clinician would help us in collecting the blood samples for fasting, post lunch and random blood glucose + 3 other parameters of type 1 and type 2 diabetic patients for a period of 10 weeks and enter the values in Innovosen’s dash board, it will be great if they can also interpret the data, then we will further analyse the patterns of these parameters collected with a diabetic researcher, we will then study these patterns in relation to the food intake, medication and physical acitivity.

Use of Sample Reports

The data analysed will be used for collective anlalysis of multiple parameters in relation to Diabsens’s Algorithm reflecting the pathophysiology of the diabetic patients, Diabsens will enable patient empowerment by regular monitoring of multimetabolites in relation to their food intake and draw meaningful inferences and conclusions and make recommendations on diet, insulin regulation and physical acitivity etc.,

Objectives of Diabsens

• Diabsens leads to development strategy of Early Diagnosis and Management which is directed at High risk and low risk diabetic patients and also prediabetics and gestational diabetics.
• This strategy offers practical instructions for intensive lifestyle management, as well as quality criteria for its practical implementation, insulin regulation and dietary plan which will help in enhancing the treatment without delay by instituting appropriate medication to prevent the development of diabetic complications
• Diabsens aims to bring these people into the sphere of systematic treatment, thus preventing the development of diabetic complications that reduces the affected person’s quality of life and are expensive to manage
• Diabsens aims to reduce high risk of diabetes by monitoring and recommending intensive lifestyle changes and dietary recommendations in obese individuals reducing the risks of cardio vascular disease while making them self motivated to prevent type 2 diabetes
• Diabsens aims to find the reasons to disease progression, since diabetes leads to NAFLD, diabetic retinopathy, foot ulcers, Chronic kidney disease, cardiovascular disease etc, with the preventive measures through “Diabsens”. Thus the disease progression can be postponed by couple of years, saving some costs for health care

Benefits of Diabsens
• Diabsens helps to demonstrate the cost-effectiveness prevention.
• To reduce the prevalence and the care requirement for the complications of diabetes
• With the early screening and constant monotiring Chronic diabetics who are susceptible to Renal failure, Heart disease, foot ulcers, Eye problems and other hyper and hypo glycemica complications can be reduced drastically or disease intensity can be postponed by another couple of days.
• To provide earlier diagnosis of people who are unaware of their type 2, prediabetes and gestational diabetes.

Nationellt möte Diabetes Samverkan Sverige. Save the date!

Tid: Måndagen den 20 november. OBS nytt klockslag, kl. 17-19 följt av middag.
Plats: Hotell Opera, Nils Ericsons Gata 23, intill Drottningtorget och Göteborgs Central.

Notera att mötet arrangeras i anslutning till Diabetes Summit 2017. Separat anmälan för deltagande till Diabetes Summit via denna länk:

http://neurophys.gu.se/english/Research/second-swedish-diabetes-summit

Monterplats/sponsring avseende ovan kontakta charlotta.olofsson@gu.se

Program avseende DSS är under utarbetande och inbjudan med anmälan skickas ut inom kort.

Ulf G Andersson                   Bengt Lövdén

Projektledare DSS            Projektkoordinator DSS

DSS Öst, anteckningar från det andra mötet i öst 3 oktober 2017

Andra mötet i DSS Öst genomfördes den 3 oktober i Uppsala på UU Innovation med 15 deltagare.

Efter inledande ömsesidig presentation av deltagarna presenterade Johan Sandström projektet SMART toolbox. Se presentationen i PDF här.

Därefter presenterade Peter Bergsten och Anders Forslund projektet Longitudinal Study of Childhood Obesity. Se presentationen i PDF här.

Mötet avslutades med att Projektledare Ulf G Andersson gav en kort information om bakgrunden till samt nuläget och framtiden för DSS. Efterföljande diskussion som var mycket positiv gav upphov till ett antal förslag om framtida aktiviteter.

Seminar in Malmö, DSS Syd

INVITATION 25 October

To Diabetes Samverkan Sverige – Syd

DSS in cooperation with LUDC invites you to seminar: Early Clnical Diabetes Studies.

This seminar for all DSS – members will focus on issues needed to consider when taking a pre-clinical project into early clinical development. The speakers have a deep knowledge of drug development strategy and execution gained from several years in research, pre-clinical and clinical development in academia, biotech and big pharma.

Date: October Time: 09.30-13.00
Venue: Lecture Hall, Clinical Research Centre, Jan Waldenströms gata 35, Malmö.
Cost: Free of Charge

Registration
Please register no later than October 20th by sending an email to Thomas.gunnarsson@med.lu.se. At the same time specify if you would like to book a one hour meeting with Cecilia or Andreas in the afternoon.

DOWNLOAD invitation here