Diabetes Samverkan Sverige har varit verksamt i snart ett halvt år.
Vi vill gärna få din feedback!

Tre frågor