Diabetes Samverkan Sverige – digitalt möte 7 december kl. 10-11

Diabetes Samverkan Sverige (DSS) bjuder in till digitalt DSS-möte den 7 december kl. 10-11

Program

 Tanja Markestål, konsultativ diabetessjuksköterska med övergripande uppdrag i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö stad

Tema

”Sjuksköterskans arbete kring en patient med en diabetesdiagnos i kommunal primärvård”

 Välkommen att lyssna genom anmälan till carina.christensson@medeon.se senast den 30 november.

Du som anmäler dig får en länk till Teams några dagar före mötet!

Sprid gärna inbjudan till dina kollegor!

Vänligen

Carina