Managed by

Supported by

Genom att samla aktörer från skilda discipliner inom diabetesområdet så skapas förutsättningar för en effektiv samverkan mellan små-, medelstora och större företag, forskare, representanter från kliniska prövningsenheter och patientorganisationer och medarbetare inom hälso- och sjukvårdssektorn. Detta vill vi ska bidra till ökad innovationskraft och tillväxt inom diabetes-sektorn.

Vi erbjuder både regionala och nationella aktiviteter, föreläsningar och träffar utifrån medlemmarnas intresse och önskemål samt en webbaserad kommunikationsplattform för fortsatt interaktion mellan våra medlemmar.

För mer information och ansökan om medlemskap, vänligen hör av dig till: dss@diabetessamverkansverige.se


”Leva utan att dö” Svensk dokumentärfilm från 2017. Möt människor som berättar hur de hanterar sin diabetes, en sjukdom som varje dag kostar fem svenskar livet. Klicka här

DSS Nyheter

DSS Kalender