Diabetes Samverkan Sverige (DSS) digitalt möte den 20 mars kl. 10-11

Diabetes Samverkan Sverige (DSS) bjuder in till digitalt DSS-möte den 20 mars kl. 10-11

 

Program

Karolina Janson, Barndiabetesfonden

Thomas Magnusson, Diabetes Sverige

Elin Cederbrant, ideella föreningen Together Against Diabetes 1

… berättar om sina respektive organisationer.

Välkommen att lyssna genom anmälan till carina.christensson@medeon.se senast den 13 mars. Du som anmäler dig får en länk till Teams några dagar före mötet!