Inlägg av Malin Bergholm

DSS Syd, 15 mars i Malmö. Tema: Med Tech

INBJUDAN: DSS möte i Malmö, 15 mars Välkommen till möte i Syd inom ramen för Diabetes Samverkan Sverige. I första hand gäller inbjudan noden Syd men självklart är medlemmar i noderna Nord, Väst och Öst hjärtligt välkomna. Ni får också gärna sprida denna inbjudan. Vårens inriktning på programmen är att ge mindre och medelstora företag […]

Tack för din medverkan i DSS 2017

Tack för din medverkan i Diabetes Samverkan Sverige (DSS) – en framgång som fortsätter DSS 2017 är nu avslutat som eget projekt, men fortsätter 2018 och framöver som en del i ett större projekt tillsammans med Karolinska Institutet, Linköpings universitet och Uppsala universitet. Detta görs framförallt mot bakgrund av de många positiva reaktionerna detta initiativ […]

Message from DSS Member: We intend to run an early clinical evaluation of our algorithm, for which we are in need of a diabetologist or a clinician.

Please contact  Sirisha Adimatyam CEO Innovosens at Medeon Science Park mailto:sirisha@innovosens.com Early clinical evaluation of Diabsens’s Algorithm What is Diabsens “Diabsens” is a connected health Multi metabolite Diabetic sensor, reinforced by a patented Algorithm and an App, The sensor will monitor simultaneously 3 parameters together with glucose and send data to the app. Through our […]

Nationellt möte Diabetes Samverkan Sverige. Save the date!

Tid: Måndagen den 20 november. OBS nytt klockslag, kl. 17-19 följt av middag. Plats: Hotell Opera, Nils Ericsons Gata 23, intill Drottningtorget och Göteborgs Central. Notera att mötet arrangeras i anslutning till Diabetes Summit 2017. Separat anmälan för deltagande till Diabetes Summit via denna länk: http://neurophys.gu.se/english/Research/second-swedish-diabetes-summit Monterplats/sponsring avseende ovan kontakta charlotta.olofsson@gu.se Program avseende DSS är under utarbetande […]

DSS Öst, anteckningar från det andra mötet i öst 3 oktober 2017

Andra mötet i DSS Öst genomfördes den 3 oktober i Uppsala på UU Innovation med 15 deltagare. Efter inledande ömsesidig presentation av deltagarna presenterade Johan Sandström projektet SMART toolbox. Se presentationen i PDF här. Därefter presenterade Peter Bergsten och Anders Forslund projektet Longitudinal Study of Childhood Obesity. Se presentationen i PDF här. Mötet avslutades med […]

Seminar in Malmö, DSS Syd

INVITATION 25 October To Diabetes Samverkan Sverige – Syd DSS in cooperation with LUDC invites you to seminar: Early Clnical Diabetes Studies. This seminar for all DSS – members will focus on issues needed to consider when taking a pre-clinical project into early clinical development. The speakers have a deep knowledge of drug development strategy […]

DSS Nord, minnesanteckningar från möte 20 september, 2017

Diabetes Samverkan Sveriges möte Nord genomfördes den 20 september på NUS i Umeå. Efter en ömsesidig presentation av deltagarna presenterade projektledare Ulf G. Andersson projektet Diabetes Samverkan Sverige. Läs mer här: http://diabetessamverkan sverige.se/omoss/ Nodföreståndare Anna Ragnemark samt projektkoordinator Kristina Öjbrandt presenterade Kliniska Studier Sverige, Forum Norr, regional nod, och de åtgärder man vidtagit och vidtar […]

Välkommen till DSS Öst, 3 oktober i Uppsala

Ladda ner inbjudan i PDF Välkommen till Uppsala 3 oktober, Diabetes Samverkan Sverige Öst. Välkomna till det andra mötet i öst inom ramen för projektet Diabetes Samverkan Sverige. I första hand gäller inbjudan noden Uppsala- Stockholm-Linköping men givetvis är ni i de övriga noderna Nord, Väst och Syd hjärtligt välkomna. Ni får gärna sprida denna […]

DSS Väst, anteckningar från möte 1 juni, 2017

Diabetes Samverkan Väst möte genomfördes den 1 juni på Sahlgrenska Science Park i Göteborg, med 18 deltagare. Mötet inleddes med ömsesidig presentation av deltagarna. Projektledare Ulf G Andersson presenterade projektet Diabetes Samverkan Sverige,  läs mer här. Maria Hellqvist Greber informerade om Kliniska Studier Sverige (www.kliniskastudier.se) Diskussion kring DSS framtid och Kliniska Studier Sverige skedde innan […]