Sommarhälsning och GDPR

Nu har DSS fler än 170 medlemmar!

Vårens inriktning på DSS-möten har varit medtech och flertalet företag har presenterat sina verksamheter och idéer.

Till hösten planerar vi ett nationellt möte med inriktning diabetes typ 1, mer information kommer!

Framöver kommer en LinkedIn grupp att startas för att underlätta kontakt och samverkan inom nätverket.

Information om GDPR Sedan tidigare är du medlem i nätverket Diabetes Samverkan Sverige (DSS) och finns därför registrerad i ett av Medeons mailregister för utskick. Medeon är ett icke-vinstdrivande delägt kommunalt bolag och vi har dina personuppgifter enbart i syfte att ge dig information kring dina intresseområden. Vi kommer aldrig att använda dina uppgifter i kommersiellt syfte. Med GDPR (General Data Protection Regulation) som trädde i kraft den 25 maj 2018 har kraven skärpts på hur vi som företag informerar dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. Med anledning av detta har vi uppdaterat vår dataskyddspolicy. Se här för information om hur vi använder och skyddar dina personuppgifter samt hur du kan avregistrera dig. OBS! Du behöver inte göra något aktivt val om du vill stanna kvar i våra register.