Inlägg av Malin Bergholm

Möte DSS Väst 1 juni, välkomna

Diabetes Samverkan Sverige – ökad innovationskraft. Ett projekt som har till syfte att ge många värdefulla interaktioner och samverkansmöjligheter med aktörer inom diabetesområdet i Sverige. TID: 11.00 -13.30 PLATS: Medicinaregatan […]