Inlägg av Malin Bergholm

Tack för din medverkan i DSS 2017

Tack för din medverkan i Diabetes Samverkan Sverige (DSS) – en framgång som fortsätter DSS 2017 är nu avslutat som eget projekt, men fortsätter 2018 och framöver som en del […]

Seminar in Malmö, DSS Syd

INVITATION 25 October To Diabetes Samverkan Sverige – Syd DSS in cooperation with LUDC invites you to seminar: Early Clnical Diabetes Studies. This seminar for all DSS – members will […]