Diabetes Samverkan Sverige tillsammans med SWEDIABNET
Nationellt möte i Linköping 13 november 2018

 

Tema – Typ 1 diabetes/barn
Var: Linköpings Universitetssjukhus
Tid: 13 november kl. 11.30-13.30

PROGRAM

11.30

Johnny Ludvigsson, Linköpings Universitetssjukhus samt

Ulf G Andersson, Medeon hälsar välkomna!

11.35

Ulf Samuelsson, biträdande professor emeritus/ överläkare,

HKH Kronprinsessan Victorias Barn- och Ungdomssjukhus, Linköping

Hur ser prognosen ut för barn och ungdomar med Typ 1 diabetes i Sverige?

11.55

Maria Nordwall, överläkare, Barn- och Ungdomskliniken, Norrköping

Vad säger VISS-studien om vilket HbA1c som krävs för att undvika mikroangiopati?

12.15

Paneldebatt samt lunch (baguette och vatten/lättöl)

Ulf Samuelsson, Maria Nordwall, Eva Isacsson (diabetessköterska) samt

Sigrid Larsson (ungdom med Typ 1 diabetes)

Förlorade levnadsår 18/14 år för barn som fått typ 1 diabetes < 10 års ålder: Hur förbättrar vi prognosen vid Typ 1 diabetes hos barn med bibehållen livskvalité?

12.40

Björn Jacobson, Medrave

Hur slipper man ödsla tid på att fylla i registerdata?

13.00

Diskussion, informella samtal, kaffe/te med kaka

13.30

Avslutning

Välkomna!

Ni får gärna sprida inbjudan. Ladda ned PDF här

 

ANMÄLAN

Anmälan till dss@diabetessamverkansverige.se senast den 1 november.

Alternativ till anmälningsadress ovan är carina.christensson@medeon.se