Tack för din medverkan i DSS 2017

Tack för din medverkan i Diabetes Samverkan Sverige (DSS) – en framgång som fortsätter

DSS 2017 är nu avslutat som eget projekt, men fortsätter 2018 och framöver som en del i ett större projekt tillsammans med Karolinska Institutet, Linköpings universitet och Uppsala universitet.

Detta görs framförallt mot bakgrund av de många positiva reaktionerna detta initiativ fick under året, inte minst i den genomförda enkäten.

Ett stort och varmt tack till alla er i noderna Nord, Väst, Öst och Syd som deltagit och bidragit till framgången. Vi hoppas kunna stärka DSS-noderna ytterligare genom dedikerade nod-representanter. Vi återkommer kring detta. Styrning och plattform kommer fortsatt att drivas från Medeon Science Park.

Vi är nu igång med planeringen för regionala möten under våren/försommaren och välkomnar förslag på teman och nya deltagare. Just nu söker vi spännande mindre diabetesbolag (start-ups och uppåt) gärna inom medtech/e-hälsa. Anmäl intresse om ni önskar presentera (chans att också presentera utanför sitt eget regionala område).

PS. I maj införs en ny lagstiftning kring personregister (GDPR). Vi kommer att hantera detta för DSS-registret och vill bara uppmärksamma er på att ni behöver ge ert samtycke för olika bearbetningsaktiviteter såsom nyhetsbrev. Vi återkommer om detta.

Vi önskar en fortsatt god samverkan.
För styrgruppen i Diabetes Samverkan Sverige

Bengt Lövdén
Projektkoordinator