INBJUDAN – save the date – våren 2019

INBJUDAN – save the date – våren 2019
Diabetes Samverkan Sverige möten
Arrangör: Diabetes Samverkan Sverige tillsammans med SWEDIABNET

 

Tema – Typ 1 diabetes/barn
MALMÖ • 13 februari 2019 (Clinical Research Center)
STOCKHOLM • 12 mars 2019 (KI, Biomedicum)
GÖTEBORG • 14 maj 2019 (Sahlgrenska Science Park)

TID  Kl. 13-15 (lättare lunch serveras från 12.30)

Detaljerad inbjudan med program till respektive tillfälle skickas längre fram.

Föreläsare vid samtliga tillfällen:
Johnny Ludvigsson,  senior professor, Linköpings universitetssjukhus
Försök att bevara kvarvarande insulinsekretion vid Typ 1 diabetes
Åke Lernmark, senior professor, Lunds universitet
Typ 1 diabetes – en virus eller autoimmun sjukdom?

På mötet i Malmö föreläser även:
Annelie Carlsson, barnläkare och forskare Lunds universitet
Helena Elding Larsson, läkare och forskare Lunds universitet

ANMÄLAN går att göra redan nu!
Anmälan till dss@diabetessamverkansverige.se
Alternativ till anmälningsadress ovan är carina.christensson@medeon.se

Möte i Umeå, 4 december. DSS Nord, tema Typ 1 diabetes/barn

INBJUDAN, möte i Umeå • 4 december 2018

Diabetes Samverkan Sverige tillsammans med SWEDIABNET

TEMA: Typ 1 diabetes/barn

PLATS: Umeå, Norrlands universitetssjukhus (NUS), Norra entrén, Målpunkt T, 9 trappor (första hissen), Föreläsningssal C
TID: 4 december kl. 12-14 (enklare förtäring under mötet)

PROGRAM
Johnny Ludvigsson, senior professor, Linköpings universitetssjukhus
Typ 1 diabetes/barn

Ingela Lavin, diabetessjuksköterska, barn- och ungdomskliniken, NUS
Hur ser diabetesvården för barn ut idag? Utmaningar och tankar inför framtiden!

Robyn Schimmer och Karin Danielsson-Öberg, Umeå Universitet
Projekt kring typ 1 diabetes – ”Design av egenvårdsstöd – hur kan vi ta hänsyn till användarens vardag?”

ANMÄLAN
Anmälan till dss@diabetessamverkansverige.se senast den 27 november
Alternativ till anmälningsadress ovan är carina.christensson@medeon.se

INBJUDAN. DSS möte i Syd, 8 oktober i Malmö

INBJUDAN

Diabetes Samverkan Sverige möte i Malmö 8 oktober 2018

Välkommen till möte i Syd inom ramen för Diabetes Samverkan Sverige. I första hand riktar sig inbjudan till noden Syd men självklart är medlemmar i noderna Nord, Väst och Öst hjärtligt välkomna.

Ni får gärna sprida inbjudan! Ladda ner PDF

 

Diabetes – teman runt klinik och behandling

Plats: SUS i Malmö, Inga Marie Nilssons gata 53, Wallenberglaboratoriet, Seminariesal Medelhavet

Program:

12.30 – 13.00 Enklare förtäring

13.00 – 14.45 Presentationer och diskussioner enligt nedan:

Magnus Löndahl, docent vid Lunds universitet, presenterar
”Tankar kring modern diabetesbehandling – när, var, hur och varför?”

ÅsaLinda Lethagen, Md. PhD, Specialist i Internmedicin och Endokrinologi, presenterar exempel på patientfall i primärvården.

Representant från patientorganisation pratar kring patientperspektivet.

Diskussion

14.45 – 15.00 Avslutning

Anmälan till dss@diabetessamverkansverige.se senast den 1 oktober

Alternativ till anmälningsadress ovan är carina.christensson@medeon.se

DiOS, uppskattat och välbesökt föredrag i Malmö

Som ett led i arbetet med att sprida kunskap om diabetes för de som är drabbade, för deras anhöriga och för alla övriga intresserade anordnade DiOS en föreläsning med senior professor Åke Lernmark i Malmö den 23 augusti. Ett 50-tal åhörare från både Skåne och Blekinge hade kommit och förväntningarna på kvällen var stora. Ingen behövde bli besviken på att få höra Åke berätta om var forskningen står idag och att få ta del av de senaste rönen.

Arrangemanget sponsrades av Medeon och Diabetes Samverkan Sverige.
Medeons VD Ulf G Andersson hälsade välkommen och berättade om sina verksamheter och om hur de på olika sätt stöttar forskningen kring diabetes.

Thomas Magnusson, som är ordförande för Diabetesorganisationen Sverige berättade om förbundet och varför det är viktigt att sprida kunskap kring diabetes. Han välkomnade nya medlemmar. ”På så sätt blir vi starkare och kan påverka vården i rätt riktning”.

Här kan du lyssna på Åke Lernmarks föredrag (mp3-fil)

Åke Lernmarks presentation, del 1 (pdf)

Åke Lernmarks presentation, del 2 (pdf)

Event i Malmö. Diabetes – en sjukdom med många ansikten

Kom och lyssna på Åke Lernmark


TID: 23 augusti 2018
PLATS: Medeon, Per Albin Hanssons väg 41, Malmö
Åke Lernmark är seniorprofessor vid institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet i Malmö. Hans forskning har varit världsledande och bl a resulterat i att ärftlig genetisk risk för autoimmun diabetes typ 1 kan påvisas. Nya rön gör det nu också möjligt att klassificera diabetes för att på så sätt bättre kunna anpassa behandlingen.

PROGRAM

  • 17.30 Samling kaffe, te, smörgås
  • 18.00 DiOS ordförande Thomas Magnusson inleder
  • 18.15 Professor Åke Lernmark föreläser om de senaste rönen inom diabetsforskningen
  • 19.15 Frågestund
  • 19.30 Avslutning

Obligatorisk anmälan via DiOS’s hemsida www.diabetesorg.se Ingen deltagaravgift, men begränsat antal platser.
ANMÄL DIG HÄR

Arrangör
Diabetesorganisationen i Sverige

Arrangörspartner
Diabetes samverkan Sverige
Medeon

Passa på att ställa ut samt pitcha
på Världsdiabetesdagen i Malmö

Världsdiabetesdagen i Skåne
NÄR? Lördagen den 10 november,  2018 • Klockan 09.30-15.00
VAR? Clarion Hotel & Congress Malmö Live • Dag Hammarskjölds torg 2, Malmö (goda parkeringsmöjligheter)

Fri entré! Välkomna!

  • Utställningar med det senaste inom diabetes
  • Nytt inom diabetesvården
  • Föredrag om aktuell forskning

Hela programmet: www.vddskane.com

Vill du vara med?
För att ställa ut under dagen, kan vi erbjuda en plats i anslutning till seminariesalarna. Möjlighet till en större exponering i form av föreläsning finns, kontakta då Ulrika Blom-Nilsson.
Pris för utställare: SEK 7.000 för monter och SEK 12.000 för monter samt pitch, först till kvarn gäller!

Vänligen kontakta Ulrika Blom-Nilsson för bokning via mail ulrika.blom-nilsson@med.lu.se eller via telefon 040-391201.

Sommarhälsning och GDPR

Nu har DSS fler än 170 medlemmar!

Vårens inriktning på DSS-möten har varit medtech och flertalet företag har presenterat sina verksamheter och idéer.

Till hösten planerar vi ett nationellt möte med inriktning diabetes typ 1, mer information kommer!

Framöver kommer en LinkedIn grupp att startas för att underlätta kontakt och samverkan inom nätverket.

Information om GDPR Sedan tidigare är du medlem i nätverket Diabetes Samverkan Sverige (DSS) och finns därför registrerad i ett av Medeons mailregister för utskick. Medeon är ett icke-vinstdrivande delägt kommunalt bolag och vi har dina personuppgifter enbart i syfte att ge dig information kring dina intresseområden. Vi kommer aldrig att använda dina uppgifter i kommersiellt syfte. Med GDPR (General Data Protection Regulation) som trädde i kraft den 25 maj 2018 har kraven skärpts på hur vi som företag informerar dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. Med anledning av detta har vi uppdaterat vår dataskyddspolicy. Se här för information om hur vi använder och skyddar dina personuppgifter samt hur du kan avregistrera dig. OBS! Du behöver inte göra något aktivt val om du vill stanna kvar i våra register.

Samverkan på DSS möte i Stockholm 4 juni 2018

 

DSS möte i Stockholm avslutade vårens inriktning  –  medtech företag!

Följande företag presenterade:

Brighter  – modern diabetesvård på och utanför klinik. De förvandlar diabetesdata och insikter för vårdgivare och patienter. Se presentation här

Dianovator  – använder sig av en patentsökt, självlärande algoritm, som kan förutspå farligt höga eller låga blodsockervärden, och dessutom hjälper diabetespatienten att dosera sin insulin rätt.

Innovosens  – aims to develop connected health bio wearables for personalized disease.

Karolinska Trial Alliance (KTA) medverkade och berättade att de verkar för att förbättra förutsättningarna och underlätta genomförandet av kliniska studier i Stockholm-Gotland.

Stort tack till Patrik Blomquist på Karolinska Innovation för hjälp med praktiska frågor!

Lyckat möte i DSS Väst 15 maj 2018

DSS möte Väst hölls i Göteborg den 15 maj på Sahlgrenska Science Park. 

Mötet inleddes med att projektchef Ulf G Andersson gav en kort information om bakgrund samt nuläge och framtid för DSS.

Projektansvarig för Diabetes Samverkan Sverige (DSS), Carina Christensson, har anställts och kommer att arbeta med att driva och utveckla nätverket.

Följande företag presenterade sina verksamheter och idéer:

Diasend-Glooko – Modern diabetesvård – på och utanför klinik. De förvandlar diabetesdata till insikter för vårdgivare och patienter. Se deras hemsida www.glooko.com

Dianovator – använder sig av en patentsökt, självlärande algoritm, som kan förutspå farligt höga eller låga blodsockervärden, och dessutom hjälper diabetespatienten att dosera sitt insulin rätt.
Se deras hemsida www.dianovator.se

Infodiab – erbjuder hälsovägledning för typ 1 diabetiker som vill leva hälsosammare och få förståelse och kunskap om sin diagnos. Se presentation här alternativt hemsida infodiab.com

Diskussioner efter presentationerna gav upphov till ett antal förslag om framtida aktiviteter. Bland annat kommer DSS att skapa en LinkedIn grupp som kan användas som ett forum för information, kontakt och samverkan.

Tack till alla deltagare och ett särskilt tack till Jennifer Grönqvist, Sahlgrenska Science Park som hjälpte oss med det praktiska på plats!