DSS Syd, anteckningar från möte 2 feb, 2017

 • Anteckningar från Diabetes Samverkan Syd; Kliniska prövningar i diabetes inom Region Skåne

Kliniska prövningar Sverige, Ulf Malmqvist

Enheten för kliniska studier Sverige är uppbyggd kring regionala noder. 6 regionala noder finns; en för varje sjukvårdsregion. Ulf Malmqvist är verksamhetschef för forum Söder. Initiativet utmynnar från den statliga utredningen ”Starka tillsammans”.

Man vill uppnå ett väl fungerande system för kliniska prövningar både inom akademien och företag. Majoriteten av kliniska studier som bedrivs är inte interventionsstudier och det skall finnas infrastruktur för detta. Uppdragen kommer 7% från industrin (en nedgång) och till 93 % från akademin.

Det nationella uppdraget omfattar i stort

 • Nationell samordning Industri – akademi
 • Skapa samverkansstrukturer
 • Stödinsatser avseende kliniska studier medicinteknik

Uppdraget för Kliniska studier Sverige är bl.a

 • Att skapa ett väl fungerande nationellt system för att hitta och få kontakt med lämpliga studier
 • Nationella utbildningar
 • Mottagande av förfrågningar från hela landet att genomföra kliniska studier
 • Nationellt EDC-system för lagring av data (standardisering av randomiseringsprocessen)
 • Stödinsatser för kliniska studier inom även medicinsk teknik
 • Förse intressenter med avtal mellan huvudman och sponsor
 • Förse Sverige med expertnätverk och kvalitetssystem
 • Genomförande av förstudie à patientunderlag, kapacitet, kompetens
 • Lättillgänglig information för att underlätta studier
 • Effektiva processer
 • Tydliga uppdrag och incitament
 • Tillgång till bra statistik
 • Marknadsföring av kliniska studier i Sverige
 • Samverkan kring kvalitetssystem
 • Nationell webbplats
 • Statistik och uppföljning
 • Feasibility studies

De nationella nodernas uppdrag är i) igångsättning av kliniska studier, ii) grundläggande utbildning och iii) medverkan i nationella samverkansprojekt

Forum Söder erbjuder i dagsläget följande stödfunktioner:

 • Kliniskt prövningsstöd – stöd t ex för forskare
 • Kliniskt prövningsenhet – man gör first in man/fas I studier och är godkända för fas I.
 • Statistik och epidemiologi

Vad händer 2017?

  • Nationell konferens om kliniska prövningar 7-8 september 2017-03-06
  • Patientenkät
  • Regional samordning Nationell RRCT registersamordning
  • Prövningscenter i primärvården

Presentation i PDF. Klicka här

————————————————————————————-

Kliniska försöksenheten (KFE), Region Skåne, Margareta Persson

KFE gör kliniska försök och läkemedelsprövningar. Margareta Persson är enhetschef. KFE har kompetens inom hjärt- och kärlsjukdom och diabetes. KFE medverkar i en hel del prövarinitierade studier. KFE kan göra metabola studier och arbetar även med insamling och provhantering till biobank. Exempel på prövningar som bedrivits inom KFE som single center är t ex Rosaglizonestudien, SCAPIS (mål förhindra hjärtsjukdom) och Malmö Kost Cancer. KFE arbetar med kliniska försök i fas II-IV. Mest vana finns för fas III, exempelvis

 • Dose finding
 • Kinetik
 • Nya indikationer
 • Belastningsstudier

Tillgängliga resurser är t ex

 • Clampteknink
 • Artärstyvhetsmätningar
 • Kognitiva tester i samarbete med minnesklinik
 • Lungfunktion

Presentation i PDF. Klicka här

————————————————————————————-

Nationell utvidgning av diabetes fokus team (DFT), Ulf Andersson

Medeon Science Incubator har beviljats medel från Vinnova, Swelife att utvidga DFT nationellt. Det har setts som positivt att skapa samverkan mellan företag, akademi och sjukvård. Med i styrgruppen är även Region Skåne och Lunds universitets diabetescenter. DFT byter namn till ”Diabetessamverkan Sverige”. Sydnoden kvarstår som tidigare, men därtill tillkommer Väst-, Norr- och östnoderna. Det kommer att skapas en virtuell samverkansplattform och eventuellt anordnas ett nationellt möte under 2017.

Presentation i PDF. Klicka här

//Sammanställt av Bengt Lövden och Annie Chandy

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *