Endodiabetes 2022

Endodiabetes 2022 

Diabetes Samverkan Sverige deltog på Endodiabetes 2022 som utställare. Fantastisk miljö på Clarion Sea U i Helsingborg!

Många intressanta föreläsningar och utställare vilket är oerhört givande för oss på Medeon Science Park & Incubator som driver nätverket Diabetes Samverkan Sverige!