Örebro – Typ 1 diabetes/barn – engagerande möte!

Örebro den 29 augusti 2019

Plats: Campus Universitetssjukhuset Örebro 

Tema – Typ 1 diabetes/barn

Arrangör: Diabetes Samverkan Sverige tillsammans med SWEDIABNET

Final i Örebro för möten kring tema Typ 1 diabetes/barn. Våra förläsare var som följer: 

Johnny Ludvigsson, senior professor, Linköpings universitetssjukhus

Försök att bevara kvarvarande insulinsekretion vid Typ 1 diabetes 

Stefan Särnblad, överläkare och universitetslektor, Örebro universitet

Fysisk aktivitet/träning vid diabetes hos ungdomar

Johan Jendle, professor, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet

Användning av HbA1c-värdet; för- och nackdelar

Nästan 30 personer deltog i mötet och intressanta frågeställningar togs upp under mötets gång. Representanter från näringsliv, patientorganisationer, forskning, akademi och sjukvård var närvarande.

Stort tack till alla för nya kunskaper och inspiration!