Diabetes Samverkan i Malmö 19 november

Diabetes Samverkan Sverige arrangerade mötet tillsammans med Uppsala universitet, Karolinska Institutet och Acando Consulting AB. 

Tema – Digitala lösningar för förbättrad diabetesvård

Plats: Medeon Science Park & Incubator, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö

Uppsala universitet presenterar via Louise Bennet, Lunds universitet

SMARTEST-studien – en svensk diabetesrevolution

SMARTEST studien

Acando/CGI , Lars Gustafsson

De digitala verktygen finns och kommer att införas, men hur skall vi använda dessa och hur skall vi organisera oss för att få ut bästa nytta?

Företagspresentationer

Brighter AB

Eva Wernersson och Sofia Larsson-Stern (Diabetesia) – Pioneers-Young; Diabetes Community för ungdomar och unga vuxna

DSS-presentation 19 nov 2019_PDF – Brighter

 Dianovator AB

Fredrik Ståhl – Digital second opinion – patientspecifik analys