DSS Syd, anteckningar från möte 2 feb, 2017

  • Anteckningar från Diabetes Samverkan Syd; Kliniska prövningar i diabetes inom Region Skåne

Kliniska prövningar Sverige, Ulf Malmqvist

Enheten för kliniska studier Sverige är uppbyggd kring regionala noder. 6 regionala noder finns; en för varje sjukvårdsregion. Ulf Malmqvist är verksamhetschef för forum Söder. Initiativet utmynnar från den statliga utredningen ”Starka tillsammans”.

Man vill uppnå ett väl fungerande system för kliniska prövningar både inom akademien och företag. Majoriteten av kliniska studier som bedrivs är inte interventionsstudier och det skall finnas infrastruktur för detta. Uppdragen kommer 7% från industrin (en nedgång) och till 93 % från akademin.
Läs mer