Inlägg av Malin Bergholm

DSS Syd, anteckningar från möte 2 feb, 2017

Anteckningar från Diabetes Samverkan Syd; Kliniska prövningar i diabetes inom Region Skåne Kliniska prövningar Sverige, Ulf Malmqvist Enheten för kliniska studier Sverige är uppbyggd kring regionala noder. 6 regionala noder finns; en för varje sjukvårdsregion. Ulf Malmqvist är verksamhetschef för forum Söder. Initiativet utmynnar från den statliga utredningen ”Starka tillsammans”. Man vill uppnå ett väl […]

Möte DSS Väst 1 juni, välkomna

Diabetes Samverkan Sverige – ökad innovationskraft. Ett projekt som har till syfte att ge många värdefulla interaktioner och samverkansmöjligheter med aktörer inom diabetesområdet i Sverige. TID: 11.00 -13.30 PLATS: Medicinaregatan 8A, Göteborg, Konferensrum Änggården PROGRAM 11.00-11.05   Välkommen 11.05-11.20   Ömsesidig presentation av deltagarna 11.20-11.50   Diabetes Samverkan Sverige Historik – Swelife/Vinnova projektet Syften/Mål/Organisation (Regionala Noder)/Tematiska spår […]

Första mötet– DSS öst. 16 maj i Stockholm

Diabetes Samverkan Sverige – Öst, välkomna den 16 maj till det första mötet i öst inom ramen för projektet. I första hand gäller inbjudan noden Uppsala- Stockholm-Linköping men givetvis är ni i de övriga noderna Nord, Väst och Syd hjärtligt välkomna. Ni får gärna sprida denna inbjudan. Programmets huvudpunkter information om projektet, Diabetes Samverkan Sverige […]