Inlägg av Malin Bergholm

DSS Öst, anteckningar från möte 16 maj, 2017

Presentation av projektet: Projektansvarige Ulf G Andersson Ulf G Andersson, projektledare för DSS informerade om projektet-Bakgrund/Syften/Mål/Organisation samt tankar kring eventuell fortsättning bortom 2017. Läs mer här Ulf uppmanade till att sprida informationen vidare till de som kan ha nytta av att vara med samt att komma med förslag till tematiska spår. Påminde också om Diabetes […]

DSS Syd, anteckningar från möte 2 feb, 2017

Anteckningar från Diabetes Samverkan Syd; Kliniska prövningar i diabetes inom Region Skåne Kliniska prövningar Sverige, Ulf Malmqvist Enheten för kliniska studier Sverige är uppbyggd kring regionala noder. 6 regionala noder finns; en för varje sjukvårdsregion. Ulf Malmqvist är verksamhetschef för forum Söder. Initiativet utmynnar från den statliga utredningen ”Starka tillsammans”. Man vill uppnå ett väl […]

Möte DSS Väst 1 juni, välkomna

Diabetes Samverkan Sverige – ökad innovationskraft. Ett projekt som har till syfte att ge många värdefulla interaktioner och samverkansmöjligheter med aktörer inom diabetesområdet i Sverige. TID: 11.00 -13.30 PLATS: Medicinaregatan 8A, Göteborg, Konferensrum Änggården PROGRAM 11.00-11.05   Välkommen 11.05-11.20   Ömsesidig presentation av deltagarna 11.20-11.50   Diabetes Samverkan Sverige Historik – Swelife/Vinnova projektet Syften/Mål/Organisation (Regionala Noder)/Tematiska spår […]

Första mötet– DSS öst. 16 maj i Stockholm

Diabetes Samverkan Sverige – Öst, välkomna den 16 maj till det första mötet i öst inom ramen för projektet. I första hand gäller inbjudan noden Uppsala- Stockholm-Linköping men givetvis är ni i de övriga noderna Nord, Väst och Syd hjärtligt välkomna. Ni får gärna sprida denna inbjudan. Programmets huvudpunkter information om projektet, Diabetes Samverkan Sverige […]