Inlägg av Malin Bergholm

Tack för din medverkan i DSS 2017

Tack för din medverkan i Diabetes Samverkan Sverige (DSS) – en framgång som fortsätter DSS 2017 är nu avslutat som eget projekt, men fortsätter 2018 och framöver som en del i ett större projekt tillsammans med Karolinska Institutet, Linköpings universitet och Uppsala universitet. Detta görs framförallt mot bakgrund av de många positiva reaktionerna detta initiativ […]

Message from DSS Member: We intend to run an early clinical evaluation of our algorithm, for which we are in need of a diabetologist or a clinician.

Please contact  Sirisha Adimatyam CEO Innovosens at Medeon Science Park mailto:sirisha@innovosens.com Early clinical evaluation of Diabsens’s Algorithm What is Diabsens “Diabsens” is a connected health Multi metabolite Diabetic sensor, reinforced by a patented Algorithm and an App, The sensor will monitor simultaneously 3 parameters together with glucose and send data to the app. Through our […]

Nationellt möte Diabetes Samverkan Sverige. Save the date!

Tid: Måndagen den 20 november. OBS nytt klockslag, kl. 17-19 följt av middag. Plats: Hotell Opera, Nils Ericsons Gata 23, intill Drottningtorget och Göteborgs Central. Notera att mötet arrangeras i anslutning till Diabetes Summit 2017. Separat anmälan för deltagande till Diabetes Summit via denna länk: http://neurophys.gu.se/english/Research/second-swedish-diabetes-summit Monterplats/sponsring avseende ovan kontakta charlotta.olofsson@gu.se Program avseende DSS är under utarbetande […]

DSS Öst, anteckningar från det andra mötet i öst 3 oktober 2017

Andra mötet i DSS Öst genomfördes den 3 oktober i Uppsala på UU Innovation med 15 deltagare. Efter inledande ömsesidig presentation av deltagarna presenterade Johan Sandström projektet SMART toolbox. Se presentationen i PDF här. Därefter presenterade Peter Bergsten och Anders Forslund projektet Longitudinal Study of Childhood Obesity. Se presentationen i PDF här. Mötet avslutades med […]

Seminar in Malmö, DSS Syd

INVITATION 25 October To Diabetes Samverkan Sverige – Syd DSS in cooperation with LUDC invites you to seminar: Early Clnical Diabetes Studies. This seminar for all DSS – members will focus on issues needed to consider when taking a pre-clinical project into early clinical development. The speakers have a deep knowledge of drug development strategy […]

DSS Nord, minnesanteckningar från möte 20 september, 2017

Diabetes Samverkan Sveriges möte Nord genomfördes den 20 september på NUS i Umeå. Efter en ömsesidig presentation av deltagarna presenterade projektledare Ulf G. Andersson projektet Diabetes Samverkan Sverige. Läs mer här: http://diabetessamverkan sverige.se/omoss/ Nodföreståndare Anna Ragnemark samt projektkoordinator Kristina Öjbrandt presenterade Kliniska Studier Sverige, Forum Norr, regional nod, och de åtgärder man vidtagit och vidtar […]

Välkommen till DSS Öst, 3 oktober i Uppsala

Ladda ner inbjudan i PDF Välkommen till Uppsala 3 oktober, Diabetes Samverkan Sverige Öst. Välkomna till det andra mötet i öst inom ramen för projektet Diabetes Samverkan Sverige. I första hand gäller inbjudan noden Uppsala- Stockholm-Linköping men givetvis är ni i de övriga noderna Nord, Väst och Syd hjärtligt välkomna. Ni får gärna sprida denna […]

DSS Väst, anteckningar från möte 1 juni, 2017

Diabetes Samverkan Väst möte genomfördes den 1 juni på Sahlgrenska Science Park i Göteborg, med 18 deltagare. Mötet inleddes med ömsesidig presentation av deltagarna. Projektledare Ulf G Andersson presenterade projektet Diabetes Samverkan Sverige,  läs mer här. Maria Hellqvist Greber informerade om Kliniska Studier Sverige (www.kliniskastudier.se) Diskussion kring DSS framtid och Kliniska Studier Sverige skedde innan […]

DSS Öst, anteckningar från möte 16 maj, 2017

Presentation av projektet: Projektansvarige Ulf G Andersson Ulf G Andersson, projektledare för DSS informerade om projektet-Bakgrund/Syften/Mål/Organisation samt tankar kring eventuell fortsättning bortom 2017. Läs mer här Ulf uppmanade till att sprida informationen vidare till de som kan ha nytta av att vara med samt att komma med förslag till tematiska spår. Påminde också om Diabetes […]