Inlägg av

Diabetes och COVID-19 – Webinar 7 april kl. 16-17 om diabetes och COVID-19 med experter inom infektions- och diabetesområdet

WEBINAR 7 APRIL KL. 16-17 COVID-19 har drabbat hela vårt samhälle. Hur ser den aktuella situationen ut globalt och i Sverige? Patienter med diabetes har frågor kring COVID-19 och vad bör du som dagligen har kontakt med patienter veta för att ge den bästa informationen och vården? Novo Nordisk inbjuder dig till ett webinar om […]

Inställt möte i Göteborg – flyttas till hösten 2020

Coronaviruset/Covid-19 – en osynlig fiende som förändrar det mesta i både arbets- och privatliv. Mötet i Göteborg den 17 mars fick ställas in men vi räknar med att hålla mötet till hösten istället. Även planering för ett mycket intressant möte i Malmö under maj månad har ändrats och mötet flyttas till hösten. Diaunion och Cities […]

Diabetes Samverkan i Malmö 19 november

Diabetes Samverkan Sverige arrangerade mötet tillsammans med Uppsala universitet, Karolinska Institutet och Acando Consulting AB.  Tema – Digitala lösningar för förbättrad diabetesvård Plats: Medeon Science Park & Incubator, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö Uppsala universitet presenterar via Louise Bennet, Lunds universitet SMARTEST-studien – en svensk diabetesrevolution SMARTEST studien Acando/CGI , Lars Gustafsson De […]

Uppsala med digitala lösningar!

Uppsala 17 oktober 2019 DSS Öst Tema – Digitala lösningar för förbättrad diabetesvård Diabetes Samverkan Sverige arrangerade mötet tillsammans med Uppsala universitet, Karolinska Institutet och Acando Consulting AB. PROGRAM  Uppsala universitet presenterade via Martin Lundqvist, Akademiska sjukhuset SMARTEST-studien – en svensk diabetesrevolution Acando Consulting AB, Lars Gustafsson och Lara Lama tillsammans med Karolinska Institutet, Claes-Göran […]

Örebro – Typ 1 diabetes/barn – engagerande möte!

Örebro den 29 augusti 2019 Plats: Campus Universitetssjukhuset Örebro  Tema – Typ 1 diabetes/barn Arrangör: Diabetes Samverkan Sverige tillsammans med SWEDIABNET Final i Örebro för möten kring tema Typ 1 diabetes/barn. Våra förläsare var som följer:  Johnny Ludvigsson, senior professor, Linköpings universitetssjukhus Försök att bevara kvarvarande insulinsekretion vid Typ 1 diabetes  Stefan Särnblad, överläkare och […]

DSS i Göteborg 14 maj – inspirerande möte

Diabetes Samverkan Sverige tillsammans med SWEDIABNET Göteborg den 14 maj 2019 Tema – typ 1 diabetes/barn fortsätter! Diabetes Samverkan Sveriges västmöte hölls på Sahlgrenska Science Park med ett 20-tal deltagare. Först ut var Johnny Ludvigsson, senior professor, Linköpings universitetssjukhus som pratade om: Försök att bevara kvarvarande insulinsekretion vid Typ 1 diabetes. Därefter Åke Lernmark, senior […]

Intressant möte på Biomedicum, KI – typ 1 diabetes/barn

Diabetes Samverkan Sverige tillsammans med SWEDIABNET Stockholm den 12 mars 2019 Tema – typ 1 diabetes/barn fortsätter! Diabetes Samverkan Sverige har snart 300 medlemmar från 100 olika företag/organisationer i sitt nätverk. Dagens DSS-möte hölls i moderna och fräscha lokaler på Biomedicum, KI, med ett 20-tal deltagare. Först ut var Johnny Ludvigsson, senior professor, Linköpings universitetssjukhus […]

Fantastiskt möte i Malmö med 40 deltagare!

Diabetes Samverkan Sverige tillsammans med SWEDIABNET Malmö den 13 februari 2019 Ett fantastiskt möte med 40 deltagare i Malmö! Diabetes Samverkan Sverige har nu drygt 260 medlemmar i nätverket. Högintressanta föreläsningar enligt nedan program: Johnny Ludvigsson, senior professor, Linköpings universitetssjukhus Försök att bevara kvarvarande insulinsekretion vid Typ 1 diabetes Åke Lernmark, senior professor, Lunds universitet […]

Umeå 4 december DSS Nord

 Diabetes Samverkan Sverige tillsammans med SWEDIABNET Drygt 20 deltagare från NUS; diabetesenheten, barn- och ungdomscentrum samt från Umeå Universitet. Johnny Ludvigsson, senior professor, Linköpings universitetssjukhus, inledde med att föreläsa kring ”Försök att bevara kvarvarande insulinsekretion vid Typ 1 diabetes”. Därefter Ingela Lavin, diabetessjuksköterska, barn- ochungdomskliniken, Norrlands universitetssjukhus, föreläste kring ämnet  ”Hur ser diabetesvården för barn […]